Registrace

Zadejte mailovou adresu (jakoukoli, nemusí být univerzitní), na kterou budete upozorněni v případě uvolnění místa a heslo, kterým se budete přihlašovat do uživatelské sekce pro správu sledování.
Tip: Mobilní operátoři nabízejí email, u kterého jste při příchozím mailu upozorněni pomocí SMS. Pokud nemáte mobilní internet nebo jinak řešené přeposílání na mobilní telefon, doporučuji řešení právě ve formě mobilního emailu.
Napiš pro kontrolu zkratku naší univerzity